Địa chỉ, số điện thoại bưu điện VNPost tại Bình Tân (Vĩnh Long)

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là toàn bộ danh sách địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của Bưu điện Việt Nam Vietnam Post (VNPost) tại Bình Tân (Vĩnh Long) vừa được cập nhật mới nhất, nếu bạn ở Bình Tân (Vĩnh Long) đang có nhu cầu gửi bưu phẩm, thư từ, chuyển phát nhanh, kiểm tra vận đơn.v.v. thì có thể đến các địa chỉ bên dưới đây để được hỗ trợ và xử lí các vấn đề liên quan theo địa chỉ VNPost dưới đây nhé.

dia-chi-buu-dien-viet-nam-vnpost-jpg.11692

Bưu điện Bình Tân​

 • Mã bưu điện (Post code): 893800
 • Địa chỉ: Bưu cục cấp 2 Bình Tân - Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703766456
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Mỹ Thuận​

 • Mã bưu điện (Post code): 893801
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Mỹ Thuận - Ấp Mỹ Thạnh B, Xã Mỹ Thuận
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703890667
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Nguyễn Văn Thảnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 893820
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thảnh - Tổ 1 đến 12, Ấp Mỹ Hòa, Xã Nguyễn Văn Thảnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703762666
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Thành Lợi​

 • Mã bưu điện (Post code): 893960
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Thành Lợi - Tổ 1 đến 16, Ấp Thành Tâm, Xã Thành Lợi
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703753671
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Thành Đông​

 • Mã bưu điện (Post code): 893940
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Thành Đông - Tổ 1 đến 6, Ấp Thành An, Xã Thành Đông
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703760265
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Bình​

 • Mã bưu điện (Post code): 893850
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Bình - Tổ 1 đến 10, Ấp Tân Hậu, Xã Tân Bình
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703758666
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Thành Trung​

 • Mã bưu điện (Post code): 893980
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Thành Trung - Ấp Thành Thuận, Xã Thành Trung
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703762334
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Thành​

 • Mã bưu điện (Post code): 893920
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Thành - Tổ 1 đến 12, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thành
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703763432
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Lược​

 • Mã bưu điện (Post code): 893880
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Lược - Tổ 1 đến 19, Ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703754632
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân An Thạnh​

 • Mã bưu điện (Post code): 893840
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân An Thạnh - Tổ 1 đến 25, Ấp An Thới, Xã Tân An Thạnh
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703760760
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Tân Hưng​

 • Mã bưu điện (Post code): 893860
 • Địa chỉ: Điểm BĐVHX Tân Hưng - Ấp Hưng Thuận, Xã Tân Hưng
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703757109
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện Bình Tân​

 • Mã bưu điện (Post code): 893810
 • Địa chỉ: Bưu cục khai thác cấp 2 Bình Tân - Tổ 1 đến tổ 17, Ấp Tân Lợi, Xã Tân Qưới
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: 02703760888
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Bưu điện độc lập​

 • Mã bưu điện (Post code): 893900
 • Địa chỉ: Hòm thư Công cộng độc lập - Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới
 • Thời gian làm việc: từ 07:00 - 18:00
 • Số điện thoại: Đang cập nhật
 • Bản đồ:

Thời gian làm việc
Ngày trong tuầnThời gian
Thứ 207:00 - 18:00
Thứ 307:00 - 18:00
Thứ 407:00 - 18:00
Thứ 507:00 - 18:00
Thứ 607:00 - 18:00
Thứ 707:00 - 12:00
Chủ nhậtKhông làm việc

Ngoài ra để được giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch vụ của VNPost bạn có thể liên hệ theo các phương thức sau hoặc để lại bình luận bên dưới diễn đàn Techbike.vn nhé.
 
Top