Đây là cách DeFi đột phá trong tài chính

thetvbytesoft

Tài xế Đồng
DeFi tên gọi gắt của decentralized finance (tài chính phi tập trung) mang đến một không gian điện tử. Nhưng ý nghĩa thật sự của từ đó là gì ? và tại sao nó lại quan trọng đến thế

Day-la-cach-DeFi-pha-vo-he-thong-tai-chinh.png


Hệ thống tài chính ngày nay, có nền tảng cấu tạo từ dòng vốn và luồng dữ liệu, nhưng vốn và dữ liệu vẫn hải thông qua các tổ chức ngân hàng, gây nên hiệu quả không cao, còn có thể tạo nên rủi ro mất tài chính. Thế nhưng trong Defi, blockchain lại có thể giải quyết vấn đề trên, loại bỏ sự rủi ro đi kèm

Hãy nhìn hệ thống này kỹ lưỡng hơn.

Thiết lập lại hệ thống tài chính truyền thống

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh


Vậy dòng vốn là gì ? khi thanh toán một các gì đó, bạn phải thông qua trung gian ngân hàng, hoặc bên thứ 3. Một ví dụ phức tạp hơn về dòng vốn là đầu tư, trong đó tiền chảy từ tài khoản chứng khoán vào thị trường giao dịch.

Xem thêm: phần mềm quản lý vận tải

Trong thế giới tài chính ngày nay, dòng vốn nằm bên trong các tổ chức. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các tổ chức tài chính này được thay thế bởi các lớp ứng dụng trên một blockchain ? Các chức năng tài chính khác nhau – như phát hành, lưu ký, thanh toán, cho vay, quản lý tài sản, giao dịch, bảo hiểm và bán hàng – có thể được ủy quyền cho các giao thức chức năng tương ứng trên blockchain và đưa vào các ứng dụng khác nhau. Nói cách khác: thay vì cần các ngân hàng thực hiện các chức năng này cho chúng ta, chúng có thể được thực hiện bởi các hệ thống tự động.

Khi vốn di chuyển, luôn có luồng dữ liệu chảy song song. Ở cấp độ cơ bản nhất, khi bạn muốn mở tài khoản ngân hàng, bạn cần xuất trình giấy tờ tùy thân. Khi một tổ chức muốn đầu tư hoặc gây quỹ, tổ chức đó sẽ tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về tính pháp lý và khả năng tài chính của bên kia. Tất cả các hoạt động này dẫn đến việc tạo và lưu trữ dữ liệu.

Trong bối cảnh tài chính, dữ liệu được lưu trữ có thể bao gồm danh tính, lý lịch, sức mua, đặc điểm hành vi và mạng lưới xã hội của một người. Tương tự các loại dữ liệu về các công ty và các tổ chức khác cũng được tạo ra trong bối cảnh các tổ chức này hình thành các thảo thuận tài chính với nhau. Dữ liệu này có thể được sử dụng làm cơ sở để cung cấp tín dụng cho các cá nhân hoặc đánh giá đầu tư vào một tổ chức.

Nói cách khác, toàn bộ hệ thống tài chính dựa trên luồng dữ liệu và dòng vốn. Nhưng trong hệ thống tài chính truyền thống, các kênh chuyển tiền tương đối kém hiệu quả, gây trở ngại cho hoạt động luân chuyển vốn và dữ liệu. Các quỹ liên tục di chuyển giữa các khu vực hoặc tổ chức tài chính khác nhau, kèm theo đó là các loại phí/thời gian trì hoãn. Trong khi đó, khách hàng phải liên tục cung cấp thông tin cơ bản tương tự cho các tổ chức tài chính khác nhau. Sự cô lập giữa các tổ chức và khu vực cản trở luồng dữ liệu và dòng vốn, từ đó làm tăng phí bảo hiểm và sự bất cân xứng thông tin.

Công nghệ blockchain có thể giúp giải quyết những vấn đề này. Tiền có thể được chuyển gần như ngay lập tức đến bất cứ nơi nào trên trái đất thông qua blockchain. Và dữ liệu cũng có thể được lưu trữ và xử lý trên blockchain. Đó là luận cứ cơ bản dành cho DeFi.

Bây giờ, hãy xem xét kỹ hơn về cách thức vận hành của một hệ thống tài chính phi tập trung trên một blockchain (hoặc các blockchain). Khi hình dung đến một hệ thống DeFi được nhìn nhận một cách đầy đủ, chúng ta có thể chia các chức năng cơ bản của nó thành ba “lớp” (layer) cơ bản của hệ thống cấu trúc: lớp dưới, lớp giao thức và lớp ứng dụng.

Lớp dưới đề cập đến chuỗi công khai và lưu trữ phi tập trung. Các chức năng cơ bản của chuỗi công khai tương tự như chức năng thanh toán bù trừ, giám sát và lưu trữ thông tin được thực hiện trong hệ thống tài chính truyền thống. Nhưng vì chúng nằm trên blockchain, các giao dịch được công khai, bất kỳ ai cũng có thể giám sát và xác minh tính xác thực của giao dịch. Lớp này cũng chịu trách nhiệm nâng đỡ cho lớp giao thức và các thành phần ứng dụng.

Lớp giao thức cơ bản có thể được chia thành các giao thức tài chính và giao thức dữ liệu, tương ứng sẽ chi phối dòng vốn và luồng dữ liệu qua hệ thống. Về cơ bản, đây là các “quy tắc” để vốn và dữ liệu di chuyển qua hệ thống blockchain, và vì hoạt động này được thực hiện một cách minh bạch và tự động, nên các giao dịch thông thường sẽ được thực hiện nhanh thời gian giao dịch sẽ thường xuyên và nhanh hơn nhiều so với các hệ thống tài chính truyền thống, đặc biệt là chuyển khoản quốc tế và phức tạp hơn giao dịch.

Lớp ứng dụng sẽ bao gồm các ứng dụng tài chính khác nhau, như cổng trao đổi, nền tảng cho vay vốn, ví, trao đổi, v.v. Nhưng điều quan trọng là các ứng dụng này có thể được xây dựng và sửa đổi dễ dàng với quyền truy cập vào các giao thức được module từ lớp giao thức. Ví dụ, một ứng dụng cho vay có thể sử dụng các giao thức tài chính hiện có trên chuỗi để xử lý nhanh chóng và dễ dàng các giao dịch chuyển tiền, cũng như các giao thức dữ liệu hiện có trên chuỗi để xác nhận danh tính của người xin vay.

Các module giao thức này sẽ được phân phối tự do trong hệ sinh thái DeFi để các nhà xây dựng ứng dụng lựa chọn và truy cập theo nhu cầu của họ. Ví dụ, một trao đổi phi tập trung có thể được thực hiện bằng cách kết hợp các giao thức ví, giao thức cho vay, giao thức ký quỹ và giao thức giao dịch hiện có.
 
Top