Danh sách các hợp tác xã liên kết đăng ký GoCar (Gojek) tại Hà Nội

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Cũng giống như quy trình đăng ký chạy GoCar tại TP.HCM, anh em tài xế chạy Gocar tại Hà Nội cũng phải tham gia vào 1 hợp tác xã để được cấp phù hiệu xe, các doanh nghiệp, hợp tác xã này phải có đầy đủ giấy phép để làm pháp nhân vận tải theo quy định của đề án thí điểm. Đối tác tài xế tham gia vào 1 hợp tác xã để cấp phù hiệu xe như hình ảnh bên dưới đây:

Phu-hieu-xe.jpg

Xem thêm: Danh sách các hợp tác xã liên kết đăng ký GoCar (Gojek) tại TP.HCM

Khi đăng ký HTX anh em sẽ được HTX cấp ngay giấy xác nhận xã viên + phụ đính HTX để có thể qua GoCar và dưới đây là danh sách các đơn vị Hợp tác xã đã liên kết với GoCar (Gojek) tại Hà Nội để anh em có thể đến đăng ký.

STTHợp tác xã
1HTX An Phát Khánh EMT
2HTX Vận tải Đông Dương
3HTX Phù Đổng
4HTX Vận tải Bắc Vĩnh Hà
5HTX Công nghệ Vận tải Thăng Long
6HTX Vận tải Phi Trường
7HTX Công nghệ Giao thông Vận tải
8HTX Vận tải Taxi Hà Nội
9HTX TNHH Dịch vụ Vận tải và Du lịch Trường Đạt
10HTX Vận tải Phương Bách
11HTX TNHH Mạnh Trường Bình
12HTX Vận tải Nam Khang
13HTX Dịch vụ Vận tải Cơ giới Hợp Nhất - Hà Nội
14HTX Dịch vụ Vận tải Thái Bình - Hà Nội
15HTX Vận tải Gia Bảo
16HTX Vận tải Tiên Phong
17HTX Vận tải Trường Hải
 
Top