Đăng ký beCampaign dành cho tài xế beCar

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
beCampaign là chương trình đăng ký dán quảng cáo trên xe dành cho tài xế đang chạy dịch vụ 4 bánh beCar.Anh em có thể đăng ký trực tuyến beCampaign giữ chỗ và chọn ngày giờ để dán xe, anh em sẽ chọn các gói thanh toán tùy vào thời gian chạy ví dụ dán 1 tháng thì be sẽ trả 1.500.000đ/tháng tuy nhiên yêu cầu tài xế phải đạt được số km tối thiểu trên tháng đó và chi tiết anh em xem cách đăng ký dưới đây nhé.
B4Djzfa.png

4t2hQSB.png

UsCuLwj.png

OTlUEmj.png

z2CtVea.png


c7FgQmF.png
 
Top