Code mới cho anh em mới chơi Jx1 Efunvn Mobile

Câu trả lời tốt nhất
Dạ huynh gặp npc tên đại sứ EFUNVN nhập code
- Mã ' JX1EFUN ' , code tân thủ áp dụng ở 6sever đầu tiên S1-S6, nhân vật dưới lv 50
- Mã ' JX1EFUNVNTHP ' áp dụng cho tất cả 9 sever

cuchien

Tài xế mới
Dạ huynh gặp npc tên đại sứ EFUNVN nhập code
- Mã ' JX1EFUN ' , code tân thủ áp dụng ở 6sever đầu tiên S1-S6, nhân vật dưới lv 50
- Mã ' JX1EFUNVNTHP ' áp dụng cho tất cả 9 sever
 
Câu trả lời tốt nhất
Top