Có nên đăng ký chạy Mai Linh Bike

MinhTuanIT99

Tài xế mới

CHENG

Administrator
Thành viên BQT
Mailinh bike vẫn còn tồn tại nhưng ko thưởng thì cũng không phải là dịch vụ tốt nhất hiện tại để có doanh thu cao.
Hiện tại có Grab, go-viet, be, vato là 4 ứng dụng có thưởng cao và nên chạy nhất đó anh.
 
Top