Chương trình thưởng khi đăng ký mới tài xế beBike từ 31/06 - 31/08/2020

  • Người khởi tạo hoangnam
  • Ngày gửi
hoangnam

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT
Từ ngày 01/06/2020 cho đến ngày 31/08/2020 ứng dụng gọi xe be áp dụng chương trình thưởng dành cho anh em nào đăng ký làm tài xế mới dịch vụ gọi xe 2 bánh beBike cụ thể chương trình thưởng như sau:

beBike HCMTổng số chuyến (trong 14 ngày)Số tiền thưởng
Mức 160425,000 (= tiền đồng phục)
Mức 2100700,000

Thời gian hoàn thành chương trình:
  • 14 ngày kể từ ngày được kích hoạt tài khoản hoặc đến hết ngày Quý Tài xế hoàn thành chuyến xe thứ 100 (tùy thuộc mốc thời gian nào đến trước)
Chương trình chỉ áp dụng cho các Quý Tài xế đạt được các chỉ số sau đây trong chu kỳ thưởng:
  • Tỷ lệ hủy chuyến =< 15%;
  • Tỷ lệ chấp nhận chuyến >= 85%
– Quý Tài xế sẽ không được tham gia các chương trình thưởng khác của be cho đến khi hoàn thành chương trình này
– Các chuyến beBike, beDelivey, be Đi Chợ và be Đi tỉnh sẽ được tính cho chương trình này.
– Trong trường hợp hệ thống phát hiện vi phạm (gian lận), Quý Tài xế sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình thưởng

Câu hỏi thường gặp

HỎIĐÁP
Tôi kích hoạt tài khoản trước ngày 01/06/2020 thì có được tham gia chương trình thưởng này không?Không. Chương trình chỉ áp dụng cho Quý Tài xế kích hoạt từ ngày 01/06/2020.
Tôi là tài xế ở Bình Dương, tôi có được tham gia chương trình thưởng này không?Chương trình chỉ áp dụng cho Quý Tài xế đăng ký tại khu vực TP. Hồ Chí Minh
Khi nào tôi mới nhận được tiền thưởng của chương trình?Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản tài xế theo chu kỳ như hiện nay, thứ 3 hàng tuần.
Tôi có được tham gia đồng thời các chương trình thưởng khác như: Lái nhiều thưởng cao hay không?Không. Quý Tài xế chỉ được tham gia chương trình thưởng khác sau khi tham gia chương trình này.
Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến được tính như thế nào?Tỷ lệ nhận chuyến, hủy chuyến được tính từ trong vòng 14 ngày kể từ ngày kích hoạt hoặc ngày Quý Tài xế hoàn thành chuyến thứ 100 (tuỳ thuộc vào ngày nào đến trước).
Tôi hoàn thành chuyến thứ 100 vào ngày thứ 15 kể từ khi kích hoạt tài khoản thì tôi có được thưởng mốc 100 chuyến hay không?Không. Chương trình chỉ kéo dài tối đa 14 ngày kể từ ngày kích hoạt
 
Top