Chương trình giới thiệu tài xế beBike, beCar nhận tiền thưởng

  • Người khởi tạo hoangnam
  • Ngày gửi
hoangnam

hoangnam

Moderator trial
Thành viên BQT
Anh em tài xế đang chạy ứng be như beBike, beCar có thể giới thiệu anh em tài xế khác đăng ký để có cơ hội nhận từ 100.000đ/ lượt giới thiệu dành cho tài xế 2 bánh beBike và 200.000đ đối với tài xế 4 bánh beCar chi tiết chương trình giới thiệu anh em xem bài viết bên dưới đây nhé.

Điều kiện chung

Người giới thiệu và người được giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện dưới đây và các điều kiện kèm theo tuỳ từng chương trình tại thành phố tương ứng:

* Người giới thiệu đã là tài xế của #be và đã hoàn thành ít nhất 01 chuyến xe hợp lệ thông qua ứng dụng be.
* Tại thời điểm trả thưởng, tài khoản của người giới thiệu và người được giới thiệu phải ở trạng thái hoạt động bình thường, không vi phạm các chế tài dành cho tài xế và không vi phạm gian lận.
* Người được giới thiệu nhập đúng mã giới thiệu được chia sẻ bởi người giới thiệu.

beGroup có quyền từ chối trả thưởng trong trường hợp phát hiện tài xế có dấu hiệu gian lận.
Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp, mọi quyết định từ beGroup sẽ là quyết định cuối cùng.

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý Tài xế vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, hoặc liên hệ số điện thoại – 0765904904, hoặc gửi email đến hotro@be.xyz

Hình thức trả thưởng

Kết quả giới thiệu tài xế thành công sẽ được cập nhật hàng tuần và trả thưởng vào tuần tiếp theo.
Người giới thiệu sẽ được trả thưởng trực tiếp thông qua Tài khoản tài xế.

Tại Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh

– Mức thưởng:
* 100,000 đồng/ 01 lượt giới thiệu tài xế beBike mới.
* 200,000 đồng/ 01 lượt giới thiệu tài xế beCar mới

– Điều kiện áp dụng: Người được giới thiệu phải đăng ký dịch vụ beBike hoặc beCar tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh.
– Thời gian chương trình: từ ngày 24/02/2020 cho đến ngày 31/07/2020.
– Mỗi tài xế được tính là 01 lượt giới thiệu thành công khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
* Người giới thiệu đã là tài xế của be và có phát sinh ít nhất 01 chuyến xe hợp lệ thông qua ứng dụng be trong 4 tuần gần nhất từ ngày nhập mã kích hoạt.
* Người được giới thiệu phải nhập mã và kích hoạt tài khoản trong thời gian diễn ra chương trình.
* Người được giới thiệu kích hoạt tài khoản beBike/beCar và hoạt động tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh.
* Người được giới thiệu phải hoàn thành tối thiểu 10 chuyến xe hợp lệ thông qua ứng dụng be trong thời gian 10 ngày kể từ ngày được kích hoạt tài khoản. (Bao gồm cả các chuyến beDelivery, be Thuê theo giờ và be Đi tỉnh)
– Chương trình thưởng dành cho tài xế mới: tại đây

Tại Đà Nẵng

– Mức thưởng:
* 100,000 đồng/ 01 lượt giới thiệu tài xế beBike mới.
* 200,000 đồng/ 01 lượt giới thiệu tài xế beCar mới

– Điều kiện áp dụng: Người được giới thiệu phải đăng ký dịch vụ beBike hoặc beCar tại Đà Nẵng.
– Thời gian chương trình: từ ngày 24/02/2020 cho đến ngày 31/07/2020.
– Chương trình giới hạn cho 20 tài xế mới hoàn thành điều kiện đầu tiên
– Mỗi tài xế được tính là 01 lượt giới thiệu thành công khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
* Người giới thiệu đã là tài xế của be và có phát sinh ít nhất 01 chuyến xe hợp lệ thông qua ứng dụng be trong 4 tuần gần nhất từ ngày nhập mã kích hoạt.
* Người được giới thiệu phải nhập mã và kích hoạt tài khoản trong thời gian diễn ra chương trình.
* Người được giới thiệu kích hoạt tài khoản beBike/beCar và hoạt động tại Đà Nẵng.
* Người được giới thiệu phải hoàn thành tối thiểu 10 chuyến xe hợp lệ thông qua ứng dụng be trong thời gian 10 ngày kể từ ngày được kích hoạt tài khoản . (Bao gồm cả các chuyến beDelivery, be Thuê theo giờ và be Đi tỉnh)
*
– Chương trình thưởng dành cho tài xế mới: tại đây.

Mã giới thiệu

* Mỗi tài xế sẽ có 01 mã giới thiệu, nằm trong mục Giới thiệu và Nhận ưu đãi.
* Người giới thiệu sẽ cung cấp mã này cho người được giới thiệu.
* Người được giới thiệu chỉ được nhập mã duy nhất 01 lần tại thời điểm đăng ký trở thành tài xế của be.

Hướng dẫn chi tiết cách chia sẻ mã trên ứng dụng

Các bước chia sẻ mã giới thiệu – dành cho người giới thiệuCác bước nhập mã giới thiệu – dành cho người được giới thiệu

 
Top