Chiêu mộ trong Võ lâm truyền kỳ H5 và nhận Môn Khách

tranthihai

Moderator trial
Thành viên BQT
chieu-mo-thuong-va-cao-trong-vltkh5.jpg

1. Chiêu Mộ-Thường


Nhân vật sẽ có cơ hội chiêu mộ miễn phí, chiêu mộ thường cách 4 giờ 48 phút nhận 1 lần.Phần thưởng chiêu Mộ-Thường sẽ ra ngẫu nhiên các vật phẩm như: Mảnh Môn Khách B-S, Nội Công Đơn-Sơ, Đột Phá Đơn và Tây Tủy Đơn.
Ngoài ra bạn có thể dùng 3 vạn bạc trắng để đổi 1 lần chiêu mộ hoặc 27 vạn bạc trắng để đổi 10 lần chiêu mộ thường.

2. Chiêu Mộ Cao

Nhân vật sẽ có cơ hội chiêu mộ miễn phí chiêu mộ cao cấp cách 24 giờ nhận 1 lần.Phần thưởng chiêu Mộ-Thường sẽ ra ngẫu nhiên các vật phẩm như: Môn Khách S và Mảnh Môn Khách S, Đột Phá Đơn, Tẩy Tủy Đơn.
Ngoài ra bạn có thể dùng 300 vạn KNB khóa để đổi 1 lần chiêu mộ cao hoặc 2640 vạn KNB khóa để đổi 10 lần chiêu mộ cao.

Khi rút được môn khách đã có, được đổi thành Mảng Môn Khách với số tương ứng: B 10 mảnh, A 20 mảnh h, S40 mảnh, SS 80 mảnh. Được sở hữu tối đa 16 môn khách, khi đạt tối đa sẽ không thể chiêu mộ thêm. Cần sa thải bớt để có chỗ tiếp tục chiêu mộ.
 
Sửa lần cuối:
Top