Chi tiết công việc của Nhân viên phục vụ khách hàng Jetstar Pacific

tuyendung

Tài xế mới
Nhân viên phục vụ khách hàng Jetstar Pacific (CUSTOMER SERVICE STAFF) là ngườ làm thủ tục cho hành khách trong chuyến bay đi/ đón chuyến bay đến, đảm bảo an ninh an toàn cho hành khách của chuyến bay đi và đến.

Chi tiết công việc

  • Chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan đến phục vụ hành khách và các hoạt động liên quan đến phục vụ hành lý của hành khách đi tàu bay, đối với các chuyến bay đi và / hoặc đến của Jetstar Pacific Airlines tại sân bay.
  • Xây dựng đơn vị thông qua việc đóng góp ý kiến và thực hành các cải tiến chất lượng phù hợp với định hướng của Công ty.
  • Có trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp đề cao tinh thần đồng đội và trách nhiệm cá nhân.
  • Tuân thủ nội quy, quy định của Công ty cũng như của Trung tâm.
  • Nghiêm túc thực hiện, tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu về an toàn, an ninh đối với nhân viên cũng như đối với hành khách đi tàu bay.
Đối với chuyến bay đi
  • Làm thủ tục cho hành khách (check-in); kiểm soát hành lý; mời khách sử dụng các dịch vụ gia tăng tiện ích.
  • Kiểm soát hành khách, hành lý xách tay tại cửa ra tàu bay.
  • Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ phận sân đỗ đưa và hướng dẫn khách lên tàu bay.
  • Đóng cửa lên khoang hành khách.
Để ứng tuyển vào vị trí Nhân viên phục vụ khách hàng Jetstar Pacific bạn có thể truy cập vào địa chỉ bên dưới đây để xem lịch tuyển dụng và cách thức gửi hồ sơ đăng ký nhé.
Xem tuyển dụng tại đây
 
Top