Chạy be có ổn không ạ?

Congpp

Tài xế mới
Nói chung chạy gì thì chạy... né gojek ra. App mới vào thì chỉ ăn mót mấy khúc xương của app cũ nó bỏ cho trôi... chính sách của nó là nuôi app cũ... app mới là dạng phát triển để lúc nào khách đặt cũng có tài xế. App mới đứng gần app cũ thì auto tịt... ko bao giờ nổ...
Giờ cao điểm thì app cũ nổ liên tục, app mới thì chờ xương.
Nhân tiện có ai chạy be thấy ok thì giới thiệu với nhé. Thanks...
 
Top