[Cập nhật hàng ngày] Xem mã khuyến mãi Gojek hôm nay

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Dưới đây là danh sách các mã khuyến mãi và mã giảm giá Gojek 2021 cũng như các chương trình khuyến mãi bao gồm tất cả các dịch vụ như: GoRide, GoFood, GoSend, GoCar… tại tất cả các thành phố mà Gojek hỗ trợ sẽ được mình cập nhật hàng ngày mọi người xem và tham khảo nhé.

cap-nhat-hang-ngay-ma-khuyen-mai-gojek.jpg

MÃ KHUYẾN MÃI​

YAjE92f.jpg

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI​

Nội dung khuyến mãiCách sử dụng
Ưu đãi giảm ngay 25% tối đa 10k cho chuyến đi GoRide.Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 35% tối đa 30k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 70K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 35% tối đa 30k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 70K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 45% tối đa 25k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 40K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 50% tối đa 50k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 40K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 45% tối đa 25k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 40K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 25% tối đa 10k cho chuyến đi GoRide.Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 50% tối đa 50k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 40K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 50% tối đa 50k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 40K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 45% tối đa 25k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 40K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 35% tối đa 30k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 70K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 45% tối đa 25k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 40K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 35% tối đa 30k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 70K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 45% tối đa 25k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 40K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 45% tối đa 25k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 40K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 25% tối đa 10k cho chuyến đi GoRide.Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 35% tối đa 30k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 70K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 50% tối đa 50k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 40K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 35% tối đa 30k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 70K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 35% tối đa 30k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 70K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 45% tối đa 25k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 40K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 35% tối đa 30k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 70K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 45% tối đa 25k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 40K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 45% tối đa 25k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 40K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 35% tối đa 30k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 70K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 35% tối đa 30k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 70K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 25% tối đa 10k cho chuyến đi GoRide.Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Ưu đãi giảm ngay 45% tối đa 25k cho đơn hàng GoFood có giá trị từ 40K (Không bao gồm phí vận chuyển).
Voucher chỉ áp dụng cho một số nhà hàng đối tác nhất định của Gojek..Hạn sử dụng: 2021-06-13 16:58:00.000
Vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng.
Hiện tại Gojek chưa có nhiều mã khuyến mãi tuy nhiên có nhiều voucher được tự độn thêm vào tài khoản của bạn, để xem voucher khuyến mãi bạn truy cập vào mục Ưu đãi -> Voucher và sau đó bấm sử dụng như hình bên dưới đây nhé.

xem-danh-sach-voucher-gojek _1_.jpg

Techbike sẽ liên tục cập nhật các mã giảm giá, khuyến mãi mới của Gojek khi xuất hiện nên mọi người theo dõi nhé.
Chúc các bạn vui vẽ!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top