Cảm biến nhiệt độ phòng nổ

huehuynh

huehuynh

Tài xế Đồng
Cảm biến nhiệt độ phòng nổ
Cảm biến nhiệt độ phòng nổ được sử dụng ở các khu vực nguy hiểm dễ xảy ra cháy nổ như : kho xăng, dầu, tàu biển, nhà máy lọc hóa dầu,…Vì sao phải sử dụng cảm biến đo nhiệt độ phòng nổ? Bởi vì các thiết bị được lắp đặt trong khu vực dễ xảy ra cháy nổ phải đáp ứng được các tiêu chuẩn phòng nổ mới đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực nguy hiểm.
 

Đính kèm

Top