Các điểm thành thị nhớ Rương trong Võ Lâm Việt Mobile khi làm nhiệm vụ, săn boss

volamfan

Support
Moderator
Nếu anh em đang chơi Võ Lâm Việt Mobile mà không biết đến cách điểm nhớ Rương tại các thành thị hay thôn trấn thì đúng là quá đáng tiếc vì trước đây khi chơi Võ lâm 1 PC thì đa phần anh em đều biết những kiến thức cơ bản này cả.
Mục đích của việc nhớ Rương là giúp anh em Thổ địa phù trở về lại thành mua đồ, máu, mana hay giao dịch làm bất cứ điều gì rồi sau đó tới Xa Phu chọn Quay lại địa điểm cũ để tiếp tục và thậm chí không mất tổ đội (PT).

Chẳng hạn khi săn Boss ở Mạc Cao Quật thì kích rương ở Thành Đô, lúc săn boss vô tình bị KS hay hết máu, mana anh em Phù lại về Thành Đô rồi sau đó Quay lại địa điểm cũ sẽ có mặt ngay tại Mac cao quật ngay chỗ anh em phù.

Cách kích rương

Nếu anh em chưa biết cách kích rương thì xem hướng dẫn của mình ngay sau đây nhé.Đầu tiên anh em xác định vị trí nơi anh em đến để chọn thành thị kích rương cho phù hợp (xem danh sách vị trí kích rương bên dưới nhé).

Ví dụ đi Tiến cúc động thì kích rương ở Dương Châu...
Đầu tiên anh em qua thành Dương Châu bấm và NPC Rương chứa đồ và sau đó chạy lên Tiến cúc động khi đi nhớ mang theo thổ địa phù nhé lát để phù về lại Dương Châu.

3980

Sau khi lên tới tiến cúc động anh em săn boss, quả hoàng kim, đánh quái hay làm gì đó tùy anh em nếu muốn về lại thành anh em bấm Phù về là được.Rồi sau đó anh em muốn quay lại Tiến Cúc động chỉ cần bấm vào Xa Phu chọn Trở lại địa điểm cũ là lập tức anh em trở lại vị trí đã phù ở Tiến Cúc Động.

3979

Anh em lưu ý không bấm vào NCP Rương chưa đồ ở bất kì thành nào trừ thành kích rương khi phù về nhé, vì kích rương sai thành sẽ không Trở lại địa điểm cũ được nữa.

Và dưới đây là danh sách các điểm kích rương mà anh em truyền tay từ thời Võ Lâm 1 cho đến bây giờ là Võ lâm việt mobile.

Điểm nhớ rương 10 môn phái

 • Thiếu lâm - Dương châu
 • Thiên vương - Nam nhạc trấn
 • Ngũ độc -Lâm an
 • Đường môn -Thành đô
 • Nga my - Thành đô
 • Thúy yên - Đại lý
 • Cái bang - Tương dương
 • Thiên nhẫn - Biện kinh
 • Võ đang - Tương dương
 • Côn lôn - Biện kinh

Động 1x- 20

 • Dược vương cốc - biện kinh
 • Hoa sơn - phượng tường
 • Hẻm mộc nhân (ở thiếu lâm) - dương châu
 • Nam nhạc trấn - nam nhạc trấn
 • Nhạn đăng sơn( ở long tuyền thôn) - đại lý
 • Thiên nhẫn tầng 1 - biện kinhT
 • Thiên nhẫn tầng 2 - biện kinh

Động 2x-30

 • Kiếm các tây bắc (phượng tường) - phượng tường
 • Kiếm các tây nam (ở thành đô) - thành đô
 • Kiếm các trung nguyên (biện kinh->phục ngưu sơn tây->thiên tâm động->kiếm các) - dương châu
 • La tiêu sơn (ở long tuyền thôn) - đại lý
 • Vũ lăng sơn (ở ba lăng huyện) - phượng tường
 • Tần lăng (phượng tường) - phương tường
 • Phục lưu động (ba lăng->vũ lăng sơn) - phượng tường
 • Bạch thủy động (ba lăng->vũ lăng sơn) - phượng tường

Động 3x-40

 • Tuyết báo động (phượng tường->long môn->dược vương cốc) - dương châu
 • Yến tử động (ba lăng huyện->miêu lĩnh) - phượng tường
 • Thục cương sơn (dương châu) - dương châu

Động 4x-50

 • Điểm thương động tầng 3 (đại lý->điểm thương sơn) - đại lý
 • Kinh hoàng động(thành đô->kiếm các) - phượng tường
 • Phục ngưu sơn tây (biện kinh qua) - dương châu
 • Thiếu lâm mật thất(chỉ dành cho thiếu lâm) - dương châu

Động 5x-60

 • Hưởng thủy động (thành đô->thanh thành) - thành đô
 • Thiên tam động (biện kinh->phục ngưu) - dương châu
 • Sơn động dưới đáy động đình hồ tầng 1 2 (ba lăng->thiên vương) - nam nhạc trấn

Động 6x-70

 • Linh cốc động(dương châu->thục cương) - dương châu
 • Thanh loa đảo(của riêng tvb) - nam nhạc trấn
 • Thanh loa đảo sơn động(của riêng tvb) - nam nhạc trấn
 • Thập bát la hán trận(biện kinh->thiếu lâm) - dương châu
 • Tầng 5 tuyết báo động(phượng tường->long môn->dược vương cốc) - dương châu

Động 7x-80

 • Dược vương động tầng 2 - biện kinh
 • Đào hoa nguyên(ba lăng->vũ lăng->bạch thủy->phục lưu->đào hoa nguyên) - phượng tường
 • Lâm du quan - dương châu
 • Lưu tiên động tầng 6(phượng tường->long môn->hoàng hà) - tương dương
 • Đại tù động(ba lăng->vũ lăng) - phượng tường
 • Lão hổ động (phượng tường->long môn->hoàng hà) - dương châu
 • Long nhãn động(đại lý->điểm thương sơn) - đại lý

Động 8x-90

 • Băng hà động(phượng tường->vĩnh lạc) - phượng tường
 • Cán viên động(long môn->hoàng hà) - dương châu
 • Lưỡng thủy động(lâm an->la tiêu sơn hoặc long tuyền->nhạn đăng sơn) - đại lý
 • Phi thiên động(biện kinh->chu tiên) - biện kinh
 • Phù dung động(thành đô->giang tân) - thành đô
 • Thanh khê động(lâm an->long tuyền) - đại lý
 • Vô danh động(đại lý->thạch cổ) - đại lý
 • Sa mạc địa biểu - lâm an
 • Trường bạch sơn - tương dương
 • Tuyết báo động tầng 7(long môn->dược vương) - dương châu

Động 9x-100

 • Tiến cúc động(dương châu->thục cương) - dương châu
 • 3 tầng sa mạc - lâm an
 • Trường bạch bắc - biện kinh
 • Trường bạch nam - phượng tường
 • Tuyết báo động tầng 8(long môn->dược vương) - dương châu
 • Mạc cao quật(long môn trấn) - thành đô
 • Phong lăng độ(long môn trấn) - tương dương
 
Sửa lần cuối:
Top