Bộ quy tắc ứng xử tài xế dành cho VatoCar

lengochang

Tài xế Bạc
Thành viên BQT
Anh em đang chạy VatoCar thì xem qua bộ quy tắc ứng xử dành cho cho tài xế 2 bánh để biết và tránh các trường hợp dẫn đến bị khóa tài khoản như bên GrabCar nhé.


Quy-t%E1%BA%AFc-%E1%BB%A9ng-x%E1%BB%AD-Car-02-2.png
Quy-t%E1%BA%AFc-%E1%BB%A9ng-x%E1%BB%AD-Car-03-2.png
Quy-t%E1%BA%AFc-%E1%BB%A9ng-x%E1%BB%AD-Car-04-2.png
Quy-t%E1%BA%AFc-%E1%BB%A9ng-x%E1%BB%AD-Car-05-2.png
Quy-t%E1%BA%AFc-%E1%BB%A9ng-x%E1%BB%AD-Car-06-2.png

Theo Vato​
 
Top