Tư vấn AdsPower API địa phương và Trình duyệt Headless

AdsPower

Tài xế mới
AdsPower cung cấp API địa phương. Danh sách các điểm cuối có thể được tìm thấy trong phần giới thiệu về API địa phương.

Giờ đây, bạn có thể chạy phiên bản mới nhất của AdsPower (ứng dụng phiên bản v3.3.2 trở lên / kernel v2.4.2.8 trở lên) ở chế độ “headless” với sự trợ giúp của thông số "headless" và khóa API. Việc sử dụng API cục bộ cũng được phép trong trường hợp này.
* Tính năng này chỉ khả dụng cho những người dùng có quyền truy cập vào API địa phương. Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến nếu cần.

Trình duyệt Headless và khóa API là gì?​

  • Headless browser: là chương trình giả lập một trình duyệt nhưng không có giao diện người dùng (UI less)
  • “Headless”: thông số dùng để chạy AdsPower ở chế độ headless
  • API: khóa API là số nhận dạng duy nhất được các API cục bộ sử dụng để xác thực trong chế độ headless. Mỗi tài khoản có khóa API riêng, khóa này có thể được sử dụng để cho phép sử dụng các API cục bộ trên nhiều thiết bị bằng một tài khoản.

Làm thế nào để chạy ở chế độ headless?​

1. Nhận khóa API.
1) Mở Ứng dụng AdsPower chế độ cho khách, chuyển đến “Quản lý tài khoản -> Cài đặt”


image.png


2) Nhấp vào "Tạo api-key" trong "API cục bộ"


image.png3) Sao chép khóa API

image.png


2. Chạy AdsPower ở chế độ headless sử dụng các dòng lệnh và các khóa API

1) Đảm bảo bạn đã mở CMD hoặc Terminal trong thư mục AdsPower
* Đường dẫn của thư mục thường là “C:\Program Files (x86)\AdsPower” trên Windows

Thông sốYêu cầuMô Tả
HeadlessKhi giá trị là “đúng”, thì sẽ bắt đầu chế độ headless
API KeySố nhận dạng được các API cục bộ sử dụng làm xác thực trong chế độ headless
API PortKhôngĐiểm cuối dịch vụ của API cục bộ

* Thông số dành cho Windows / Mac:
Windows: AdsPower.exe --headless = true --api-key = XXXX --api-port = 50325
MacOS: /Application/adsPower.app/Contents/MacOS/Adspower --args --headless = true --api-key = XXXX --api-port = 50325

Khi thực thi thành công, bạn có thể thấy địa chỉ mà API cục bộ trả về như bên dưới:

image.png


Chế độ headless và chế độ không headless
Trong chế độ không headless, đăng nhập vào tài khoản bị giới hạn ở một thiết bị.
Trong khi ở chế độ headless, cho phép đăng nhập vào một tài khoản từ nhiều thiết bị.

Nếu bạn muốn chạy các hoạt động tự động bằng cách sử dụng một tài khoản trên nhiều thiết bị, bạn có thể sử dụng API cục bộ ở chế độ không sử dụng với sự trợ giúp của các khóa API.

Câu hỏi thường gặp:​

Hỏi: Tôi có thể chạy đồng thời phần mềm ở chế độ headless và ở chế độ headless không?
Trả lời: Không.

Hỏi: Nếu khóa API đã được thay đổi, tôi vẫn có thể sử dụng API, đã được xác thực bởi khóa API cũ không?
Trả lời: Không, hệ thống sẽ cảnh báo bạn về khóa API không hợp lệ. Hiện tại một tài khoản chỉ có một khóa API. Vì vậy, nếu bạn đặt lại khóa API, khóa cũ sẽ trở nên không hợp lệ.

Hỏi: Làm cách nào để đặt lại khóa API?
Trả lời: Đi tới “Quản lý tài khoản-> Cài đặt”, nhấp vào “Tạo api-key” để lấy một cái mới.

Hỏi: Nếu khóa API đã được thay đổi, tôi có thể cập nhật nó ở chế độ không sử dụng không?
Trả lời: Không. Bạn phải tắt chế độ headless và sử dụng nó với khóa API mới.

Hỏi: Làm thế nào để tắt chế độ headless?
Trả lời: Bạn có thể sử dụng “ctrl + c” hoặc chỉ cần đóng cửa sổ dòng lệnh.
Nguồn: AdsPower
Contact: 0918264866 (Linh)
 
Top