[25/03/2020] Bản cập nhật mới cho Realme XT (RMX1921EX_11_C.03)

volamfan

Support
Moderator
BẢN CẬP NHẬT MỚI TRÊN REALME XT
  • Bản vá bảo mật Android
  • Tối ưu hóa hiệu ứng âm thanh trò chơi
  • Tối ưu hóa tiêu thụ điện năng của hệ thống
  • Khắc phục sự cố ảnh chụp màn hình không được hiển thị
  • Khắc phục một số lỗi xác xuất thấp liên quan đến ứng dụng bên thứ ba và bộ nhớ hệ thống.
Ae realfans đang dùng realme XT đã nhận được bản cập nhật này chưa nhỉ? Hãy chia sẻ ngay về trải nghiệm tại bài post này nhé!!!

⚠ Lưu ý: Để đảm bảo tính ổn định của bản cập nhật này, nó sẽ có phần giới thiệu theo giai đoạn . Bản cập nhật sẽ được đưa ra một cách ngẫu nhiên cho một số lượng người dùng hạn chế và sẽ giới thiệu rộng hơn trong một vài ngày sau khi đảm bảo không có lỗi nghiêm trọng nào. Nếu không tìm thấy lỗi nghiêm trọng nào, việc triển khai đầy đủ sẽ được hoàn thành trong thời gian ngắn sau đó.
 
Top