xử lý tình huống shipper shopeefood

  1. lengochang

    Cách xử lý 1 số tình huống dành cho tài xế chạy ShopeeFood

    Chắc hẳn các anh em shipper trong quá trình chạy ShopeeFood đều gặp phải các tình huống như khách hàng đặt sai địa chỉ, đến quán quán đóng cửa, quán báo hết món, quán đông chờ lấy món lâu, không liên lạc được người nhận hay khách đổi món...mà chưa biết cách xử lí như thế nào hay quên do tranning...
Top