xe vay ngân hàng

  1. hoangnam

    Xe vay ngân hàng không có Cavet có đăng ký GrabCar được không?

    Hiện nay có nhiều anh chị em vay tiền ngân hàng hay trả góp để mua xe ôtô và nay dùng xe đó để đăng ký chạy GrabCar hay có thể là beCar, VatoCar, Go-Car... đang thắc mắc là xe vay ngân hàng có thể đăng ký chạy xe ôm công nghệ được không? Xe vay ngân hàng, trả góp có đăng ký grabbike được hay...
  2. lengochang

    Xe vay ngân hàng, trả góp có đăng ký grabbike được hay không?

    Mình mua xe trả góp nên không có cavet gốc mà cà vẹt công chứng thì có đăng ký lái xe ôm công nghệ như Grab, Go-Viet được không mọi người? Cảm ơn ạ ;)
Top