vivu

  1. CHENG

    Lịch sử đổi tên của ứng dụng VATO

    Nhiều người từng sử dụng dụng FaceCar hay ViVu có thể biết ứng dụng VATO là gì những với ai chưa từng sử dụng các ứng dung trên thì nghe đến cái tên này chắc sẽ không biết đây là gì? FaceCar Vào ngày 28/05/2016 thì ứng dụng FaceCar có mặt trên kho ứng dụng Google Play do ông Trần Thanh Nam...
Top