vietnammm ngưng hoạt động

  1. CHENG

    BAEMIN đóng cửa VietnamMM vào đầu năm 2021

    Dịch vụ giao đồ ăn do Woowa Brothers hậu thuẫn, Baemin sẽ đóng cửa ứng dụng Vietnammm vào cuối tháng 1 năm 2021, Giám đốc điều hành Baemin Việt Nam, ông Nguyễn Trung Thành, đã xác nhận với Tech in Asia . Baemin đã mua lại ứng dụng VietnamMM vào tháng 5 năm 2019 để chen chân vào thị trường Việt...
Top