vietinbank miễn phí chuyển khoản

  1. lengochang

    Ngân hàng Vietinbank miễn phí chuyển khoản và phí duy trì năm 2022

    Ngân hàng Vietinbank tiên phong trong 4 ông lớn Big4 ngân hàng nhà nước thông báo miễn phí toàn bộ phí chuyển khoản cũng như duy trì trên kênh Ngân hàng số VietinBank iPay từ ngày 01/01/2022 để phục vụ tốt nhất cho khách hàng, những mức phí miễn phí cụ thể như sau: BẢNG PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ...
Top