việc làm

  1. quoctien

    Express LOSHIP _ TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC DRIVER

    LOSHIP _ TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC DRIVER -Hiểu về team bạn: Chúng tôi đang tìm kiếm chuyên viên chăm sóc để cùng chúng tôi phục vụ chiến binh shipper Loship được tốt hơn. -Hiểu về vị trí đang tuyển dụng: 1/ Trả lời câu hỏi tài xế thông qua Hotline 2/ Giải quyết các thắc mắc của tài xế...
  2. Q

    Express LOSHIP TUYỂN CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG DRIVER

    LOSHIP TUYỂN CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG DRIVER -Hiểu về team bạn: Chúng tôi đang tìm kiếm chuyên viên phát triển và tuyển dụng tài xế Loship để cùng chúng tôi phát triển bộ phận tài xế mang đến điều tốt đẹp nhất nhất cho cộng đồng lái xe Việt Nam. Hiểu về vị trí đang tuyển dụng: 1/ Giải đáp các thắc...
Top