vcb smart otp là gì?

  1. volamfan

    Vietcombank Smart OTP là gì và cách đăng ký sử dụng

    Ứng dụng Vietcombank Smart OTP là ứng dụng cài đặt trên thiết bị di động, có chức năng tạo mã OTP (One Time Password) để xác thực các giao dịch trên dịch vụ VCB – [email protected] của Vietcombank và các giao dịch khác do Vietcombank quy định từng thời kỳ.Smart OTP là phương thức xác thực hiện đại với...
Top