ứng dụng vssid

  1. lengochang

    Cách tra cứu mã số BHXH trên VssID

    Khi bạn cần dùng đến số sổ hay cung cấp số sổ BHXH cho một ai đó khi cần mà sổ BHXH công ty đang giữ hoặc bạn không tìm kiếm được sổ ở đâu thì cách đơn giản và tìm kiếm nhanh nhất là tra cứu mã số sổ BHXH ngay trên ứng dụng VSSID, tất cả các thông tin từ BHXH, BHTN, BHYT.. đều được tích hợp đầy...
  2. lengochang

    3 cách lấy mật khẩu đăng nhập VssID BHXH

    Tất cả người lao động Việt Nam hiện nay có thể tự mình chủ động tra cứu quá trình đóng bảo hiểm hay tất cả các thông tin trên BHXH thông qua ứng dụng BHXH VSSID, ứng dụng dịch vụ thông tin chính thức của BHXH nhằm phục vụ tiện lợi và nhanh nhất cho NLĐ, ứng dụng VssID sẽ đăng nhập thông qua tài...
Top