ứng dụng shopee

  1. lengochang

    Hướng dẫn liên kết AirPay với ứng dụng Shopee để mua sắm

    Như các bạn đã biết thì ví điện tự AirPay và Shopee đều thuộc tập đoàn SEA vậy nên việc Shopee cho phép khách hành liên kết với ví AirPay để thanh toán là điều không có gì lạ.Chính vì vậy nên bạn thường xuyên mua sắm trên Shopee ví điện tử Airpay để thanh toán nhằm hưởng được nhiều chương trình...
Top