ứng dụng gọi xe công nghệ

  1. hoangnam

    Xuất hiện 2 ứng dụng gọi xe mới Unicar và Zuumviet - Đâu là ứng dụng mô hình ĐA CẤP?

    Như anh em cũng đã biết thì thị trường gọi xe công nghệ, giao đồ ăn trực tuyến hấp dẫn đến nỗi tại Việt Nam có hơn 10 ứng dụng gọi xe khác nhau và nó khốc liệt đến nỗi trong 10 ứng dụng đó chỉ còn chưa được 1 nữa tồn tại còn lại đã dần dần đi vào quên lãng có thể kể đến như Aber, Xelo, T.NET...
Top