ứng dụng go-ixe

  1. tranthihai

    Go-ixe trên Android | Ứng dụng gọi xe ôm, ô tô, taxi 1.9.24

    Ứng dụng Go-ixe dành cho điện thoại Android Go-ixe là ứng dụng gọi xe do người Việt Nam xây dựng nhằm cung cấp giải pháp hoàn chỉnh nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải tại Việt Nam. Ứng dụng Go-ixe sẽ kết nối các phương tiện vận tải tạo ra hệ sinh thái các dịch vụ, phương tiện vận tải, kể...
  2. tranthihai

    GO-IXE là gì? Sàn giao dịch vận tải hành khách

    Go-ixe là ứng dụng gọi xe do người Việt Nam xây dựng nhằm cung cấp giải pháp hoàn chỉnh nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải tại Việt Nam. Ứng dụng Go-ixe sẽ kết nối các phương tiện vận tải tạo ra hệ sinh thái các dịch vụ, phương tiện vận tải, kể cả taxi, người dân có phương tiện nhàn rỗi...
Top