ứng dụng giao hàng rẽ nhất

  1. lengochang

    4 ứng dụng đặt giao hàng thu tiền hộ (COD) rẽ và an toàn nhất

    Hiện nay việc đặt giao hàng trực tuyến trên các ứng dụng đã trở nên quá phổ biến đặt biệt khi mà thương mại điện tử, shop bán hàng, đồ ăn... càng ngày càng nhiều.Vậy nếu bạn là người thường xuyên đặt giao hàng thì sẽ có rất nhiều sự lựa chọn các đơn vị vận chuyển và nhu cầu giao hàng thu tiền hộ...
Top