ứng dụng đặt xe go-viet

  1. CHENG

    Ứng dụng gọi xe GO-VIET chính thức có mặt trên Google Play

    Với thông báo mới đây trên Fanage GO-VIET sẽ ra mắt vào ngày 01/08/2018 thì ứng dụng khách hàng hôm nay đã xuất hiện trên kho ứng dụng Google Play thay vì trước đó là chỉ những khách hàng riêng biệt mới được tải về. Ngay bây giờ bạn có thể tải ứng dụng GO-VIET về bằng đường dẫn bên dưới đây...
Top