ứng dụng aber là gì

  1. hoangnam

    Ứng dụng gọi xe Aber và các thông tin liên quan

    Dạo gần đây rộ lên thông tin về ứng dụng Aber được cho của của các kỹ sư công nghệ người Việt tại Châu Âu phát triển với các dịch vụ tương tự như các hãng xe ôm công nghệ khác.Hiện tại trên ứng dụng Aber chỉ mới có dịch vụ xe ôm 2 bánh là Aber Bike tuy nhiên hãng này trong tương lai sẽ ra mắt...
Top