ui-ux

  1. A

    [Stage 1] Chia sẽ kinh nghiệm làm UX Research

    Chào mọi người mình nằm vùng khá lâu giới mới dám chia sẻ chút kinh nghiệm nhỏ nhoi về mảng thiết kế (web/app). Nói là chút kiến thức nhỏ nhoi vì trong này toàn các bros, nên nếu có gì sai sót, mọi người góp ý ngược lại cho mình và cùng nhau grow up. Mình sẽ nói theo văn nói, hơi dài dòng nhưng...
Top