uber sáp nhập grab

  1. CHENG

    Hệ luỵ của việc Uber sáp nhập vào Grab đối với Tài xế và Khách hàng

    Uber bán cho Grab hay sáp nhập vào Grab đều là một cả.Ngày hôm qua Uber đã bán toàn bộ mảng kinh doanh tại thị trường 620 triệu dân này, kể cả dịch vụ giao đồ ăn Uber Eats, cho Grab. Đổi lại, họ sẽ nhận 27,5%cổ phần trong Grab. CEO Uber - Dara Khosrowshahi sẽ tham gia vào Hội đồng quản trị Grab...
  2. CHENG

    Tài xế Uber sẽ như thế nào khi xác nhập vào Grab?

    Câu hỏi đặt ra là tài xế Uber sẽ như thế nào khi hiện tại Uber đã xác nhập vào Grab và chi tiết trong bài viết hôm nay mình sẽ giải đáp phần nào cho mọi người hiểu rõ hơn nhé. Hiện tại ngày hôm nay 26/03/2018 thì Uber đã chính thức xác nhập vào Grab và trong vòng 2 tuần từ hôm nay đến ngày...
Top