tvhk avion express

  1. ThanhReview

    REVIEW QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG AVION EXPRESS – TIẾP VIÊN THỜI VỤ

    Xin tự giới thiệu, mình là Bùi Tú, học viên #Ms Lan Anh, mình đã tham gia phỏng vấn vị trí Tiếp Viên thời vụ cho Avion Express vào ngày 29/10 và có kết quả pass ngay trong ngày. Do đây là lần đầu hãng tuyển TVHK nên mình sẽ mạn phép chia sẻ những gì mình trải qua trong cuộc phỏng vấn ngày hôm đó...
Top