trang bị hoàng kim cuồng long

  1. volamfan

    Chi tiết về trang bị Cuồng Long trong JX1 Efunvn Mobile

    JX1 Efunvn Mobile vừa ra mắt trang bị mang tên Cuồng Long với nhiều hỗ trợ cực lớn cho nhân vật thay vì hiện nay anh em đang sử dụng đồ tím là chủ yếu.Nhiều anh em cho rằng hiện tại trang bị này ra mắt sẽ áp đảo trang bị đồ tím hiện tại cũng như người chơi sẽ chạy đua trang bị vì Cuồng Long sẽ...
Top