trailer the platform

  1. ThanhReview

    Review đánh giá phim The Platform - Hố sâu đói khát

    Có lẽ trong tình trạng dịch đang bùng mạnh như mấy ngày vừa qua thì nằm ở nhà xem phim là một quyết định đúng đắn nhất. May sao mình chọn được một bộ phim rất thích hợp để xem trong mùa Covid-19 này vì thật sự phim phản ánh được nhiều mặt xấu của con người. Review 1 Kịch bản phim khá lạ, một...
Top