tmđt là gì

  1. CHENG

    Thương mại điện tử là gì? Lợi ích TMĐT đem lại tại Việt Nam

    Để tìm hiểu về thương mại điện tử thì chúng ta sẽ tìm hiểu về sự ra đời của internet, khái niệm về thương mại điện tử từ đó chúng ta sẽ hiểu lợi ích của thương mai điện tử cũng như những thác thức những thách thức TMĐT trong quá trình ứng dụng TMĐT vào đời sống xã hội và các hoạt động sản xuất...
Top