tính năng benow

  1. hoangnam

    beNow là gì và cách sử dụng để đặt xe be dành cho tài xế và khách hàng

    Tương tự như dịch vụ GrabNow thì ứng dụng gọi xe be ra mắt dịch vụ beNow với tính năng cho phép khách hàng đặt xe với tài xế be đang ở gần đó hoặc lựa chọn tài xế mong muốn ở xung quang để đi. Khách hàng và tài xế sẽ kết nối với nhau thông qua một mã PIN 6 chữ số, cụ thể khách hàng sau đặt xe...
Top