thưởng shipper now

  1. hoangnam

    Chương trình thưởng ngày tích điểm của Now dành cho shipper

    Như hiện tại anh em chạy Now đã biết thì các part mới như part 15, part 16 chương trình thưởng dựa vào thưởng đơn và thưởng tuần tuy nhiên Now vừa ra thông báo sẽ thay thế các chương trình thưởng này bằng chương trình thưởng điểm cụ thể như sau: Thời gian áp dụng: Từ ngày ra thông báo Phạm vi...
Top