thưởng now

  1. hoangnam

    Part 09, 11, 12, 14 giảm thưởng hoàn thành đơn từ 5000đ xuống 3000đ

    Tình hình không được vui từ khi các Part 09, 11, 12, 14 giảm thưởng đơn từ 9000đ xuống còn 5000đ thì nay tiếp tục giảm xuống còn 3000đ kể từ ngày 28/10/2019. Chương trình giảm thưởng đơn này áp dụng cho anh em đang chạy Now ở Hà Nội và HCM nhé.
  2. hoangnam

    Now thưởng lại tiền khi nạp ký quỹ qua app NowPartner

    Cho đến thời điểm hiện tại anh em đi đăng ký chạy Now bên Now không thu tiền ký quỹ 2 triệu nữa mà chỉ thu tiền đồng phục thôi. Tuy nhiên khi chạy có trường hợp anh em sẽ bị âm tiền trong tài khoản do việc thu chiết khấu từ quán dùm cho Now vậy nên khi bị ầm sẽ bắt đầu nhận được ít đơn và có khi...
Top