thưởng grabbike

  1. hoangnam

    So sánh chương trình thưởng tài xế của Grab - Go-Viet - be ai là người thưởng cao nhất?

    Xoay quanh vụ việc anh em tài xế Go-Viet biểu tình vì mức thưởng khó đạt được hơn thì nay TECHBIKE sẽ đi phân tích xem hiện tại các ứng dụng gọi xe nào đang thưởng cho tài xế cao nhất để anh em có cái nhìn tổng quát hơn nhé. Ở đây mình sẽ tập trung vào 3 ứng dụng gọi xe có thị phần lớn nhất tại...
  2. hoangnam

    GrabBike [Cập nhật] Chương trình thưởng hiện tại tài xế GrabBike

    Từ nay các thông tin mới nhất về chương trình thưởng dành cho anh em chạy GrabBike bao gồm cả GrabFood, GrabExpress... sẽ được mình cập nhật duy nhất tại bài viết này để tránh việc tạo nhiều bài viết và các chương trình thưởng hết hạn làm hiểu nhầm thông tin cho anh em tài xế và ngoài ra anh em...
Top