thuốc tagrix mua ở đâu

  1. nhathuocanan

    Tư vấn Thuoc Tagrix 80mg osimertinib điều trị ứng thu phoi

    Thuốc Tagrix là một loại thuốc chứa hoạt chất osimertinib, được sử dụng để điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ có thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) exon 19 hoặc đột biến thay thế exon 21 (L858R). Dưới đây là một phiên bản viết lại của thông tin về thuốc Tagrix 80: 1. Chức Năng...
Top