thuế tncn tài xế baemin

  1. CHENG

    Cách tính thuế và nghĩa vụ nộp thuế dành cho tài xế Baemin

    Tương tự như các ứng dụng gọi xe Grab, Gojek... thì anh em tài xế Baemin hiện nay cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước khi đạt doanh thu từ 100.000.000 triệu đồng trong năm và dưới đây là chi tiết cách thu hộ và nộp thuế dành cho anh em đang chạy Baemin. Cụ thể...
Top