thuế tncn grabcar

  1. hoangnam

    Chiết khấu và thuế TNCN GrabBike, GrabCar phải nộp là bao nhiêu?

    Hình ảnh buổi offline tài xế by Grab Rất nhiều anh em trước khi đăng ký làm đối tác của Grab thì điều quan tâm nhất chính chiết khấu mà tài xế phải nộp cho Grab là bao nhiêu bao gồm anh em đang chạy Grab 4 bánh (GrabCar) và Grab 2 bánh (GrabBike).Bên cạnh đó còn có thuế thu nhập cá nhân phải...
Top