thuế tncn be

  1. CHENG

    Chiết khấu và thuế TNCN beBike, beCar phải nộp là bao nhiêu?

    Chào anh em, như mọi người đã biết qua về ứng dụng be rồi và nếu đã có đăng ký tài xế rồi thì phần lớn anh em quan tâm đến việc ứng dụng be thu chiết khấu tới 25% chưa bao gồm thuế TNCN vậy cách tính chiếu khấu cũng như thuế TNCN, thuế tiền thưởng... của ứng dụng be này như thế nào cùng xem qua...
Top