thủ tục đăng ký grab

  1. CHENG

    Hồ sơ - giấy tờ đăng ký GrabBike năm 2021

    Chào mọi người, mới đây đầu năm năm 2021 thì Grab có chút thay đổi trong việc thủ tục đăng ký đó là ở chỗ hồ sơ thủ tục thay đổi về việc phải có giấy lí lịch tư pháp hoặc xác nhận không tiền án khi đi đăng ký, nếu không có thì không thể đăng ký được vì vậy anh em trước khi đăng ký chạy GrabBike...
Top