thủ thuật macbook

  1. hoangnam

    Hướng dẫn đổi quốc gia App Store trên MacOs (MacBook)

    Trong một số trường hợp anh em tải ứng dụng cho máy tính MacOS trên ứng dụng App Store sẽ bị thông báo lỗi rằng Ứng dụng chỉ hỗ trợ trên quốc gia này chính vì vậy bạn sẽ không tải được và nếu muốn tải phải chuyển App Store qua nước khác. Và dưới đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chuyển đổi...
Top