thiếu lâm võ lâm việt

  1. volamfan

    Thiếu Lâm Hướng dẫn nhiệm vụ phái Thiếu Lâm Võ Lâm Việt Mobile từ A tới Z

    Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước làm nhiệm môn phái Thiếu Lâm hệ Kim trong game Võ Lâm Việt Mobile trên điện thoại, các nhiệm vụ tương tự như tựa game võ lâm truyền kì 1 trước đây anh em đã từng chơi.Bao gồm các nhiệm vụ từ cấp 10 đến 90 sau đó là các nhiệm vụ cấp 120, kí danh đệ tử...
Top