thi tiếng anh ielts

  1. lengochang

    ĐỪNG NÊN THI IELTS VÀO THÁNG 5 - Quý II

    Bạn đang thắc rằng thi IELTS thì nên thi vào tháng mấy và nên tránh tháng mấy để quá trình thi được dễ dàng hơn vì mỗi quý sẽ có 1 bộ đề dư thi khác nhau và cập nhật hàng quý.Ở đây mình sẽ tạm gác qua việc nên thi Ielts vào tháng mấy mà nên tránh thi vào tháng nào. Quý II năm 2019 (từ tháng 5...
Top