thẻ efcoin

  1. volamfan

    Địa chỉ mua thẻ EFCOIN nạp xu JX1 Efunvn Mobile

    Ngoài 2 cách nạp thẻ trong JX1 Efunvn Mobile thì bạn có thể sử dụng thẻ EFcoin để nạp là nhanh chóng và tiện lợi nhất. Thẻ EFcoin là loại thẻ do EFUNVN phát hành. EFcoin là đơn vị quy đổi của EFUNVN, dùng để đổi hoặc sử dụng cho các dịch vụ của EFUNVN.Thẻ EFcoin bao gồm: Thẻ cào và mã thẻ bạn...
Top